סמל ס-7

סמל ס-7

מקבוצה
סמלים : כללי

פירושו
מעבר עילי להולכי רגל (עם כבש) .

משמעות הסמל
הכוונה, הדרכה ועידוד הולכי הרגל המבקשים לחצות כביש, אל מעברים סמוכים שלא במפלס הכביש ( מעל או מתחת לו) .

הצדקים להצבה
הכוונה ועידוד לחצות במעבר להולכי רגל שלא במפלס הכביש .

הנחיות להצבה
בנקודות החיבור של המעברים אל המקומות שהולכי הרגל נמצאים בהם – משני הצדים .