סמל ס-70

סמל ס-70

מקבוצה
סמלים : שירותי תיירות

פירושו
עמדת מודיעין או תחנת מידע למטייל .

משמעות הסמלים
ס-70 - ס-75

מודיעים ומצביעים על קיומם ומקומם של שירותים שונים לתיירים, כמפורט

הצדקים להצבה
ס-70 - ס-75

קיומם של המקומות והשירותים הנ"ל.

הנחיות להצבה
ס-70 - ס-75

בשילוט ההדרכה בכל כווני ההתקרבות.