סמל ס-89

סמל ס-89

מקבוצה
סמלים : אתרי תיירות

פירושו
גלריה או סדנא לדברי אמנות יד .

משמעות הסמלים
ס-80 - ס-93

מודיעים ומצביעים על קיומם ומקומם של אתרי תיירות, כמפורט

הצדקים להצבה
ס-80 - ס-93

קיומם של המקומות והשירותים הנ"ל.

הנחיות להצבה
ס-80 - ס-93

בשילוט ההדרכה בכל כווני ההתקרבות.