סמלים

נספח כולל מקבץ של סמלים נבחרים לשימוש בדרכים, בנושאים המעניינים נהגים, הולכי רגל, תיירים ועוברי דרך אחרים.


סמל ס-70

סמל ס-71

סמל ס-72

סמל ס-73

סמל ס-74

סמל ס-75

סמל ס-80

סמל ס-81

סמל ס-82

סמל ס-83

סמל ס-84

סמל ס-85

סמל ס-86

סמל ס-87

סמל ס-88

סמל ס-89