סמלים

נספח כולל מקבץ של סמלים נבחרים לשימוש בדרכים, בנושאים המעניינים נהגים, הולכי רגל, תיירים ועוברי דרך אחרים.


סמל ס-90

סמל ס-91

סמל ס-92

סמל ס-93

סמל ס-100

סמל ס-101

סמל ס-102

סמל ס-103

סמל ס-104

סמל ס-105

סמל ס-106

סמל ס-107

סמל ס-108

סמל ס-109

סמל ס-110

סמל ס-111