סמלים

נספח כולל מקבץ של סמלים נבחרים לשימוש בדרכים, בנושאים המעניינים נהגים, הולכי רגל, תיירים ועוברי דרך אחרים.


סמל ס-22

סמל ס-23

סמל ס-24

סמל ס-25

סמל ס-26

סמל ס-27

סמל ס-28

סמל ס-29

סמל ס-30

סמל ס-31

סמל ס-32

סמל ס-33

סמל ס-34

סמל ס-35

סמל ס-36

סמל ס-37