סמלים

נספח כולל מקבץ של סמלים נבחרים לשימוש בדרכים, בנושאים המעניינים נהגים, הולכי רגל, תיירים ועוברי דרך אחרים.


סמל ס-38

סמל ס-39

סמל ס-40

סמל ס-41

סמל ס-42

סמל ס-43

סמל ס-44

סמל ס-45

סמל ס-46

סמל ס-47

סמל ס-48

סמל ס-49

סמל ס-50

סמל ס-51

סמל ס-52

סמל ס-53