סמלים

נספח כולל מקבץ של סמלים נבחרים לשימוש בדרכים, בנושאים המעניינים נהגים, הולכי רגל, תיירים ועוברי דרך אחרים.


סמל ס-54

סמל ס-55

סמל ס-56

סמל ס-57

סמל ס-58

סמל ס-59

סמל ס-60

סמל ס-61

סמל ס-62

סמל ס-63

סמל ס-64

סמל ס-65

סמל ס-66

סמל ס-67

סמל ס-68

סמל ס-69