סמלים

נספח כולל מקבץ של סמלים נבחרים לשימוש בדרכים, בנושאים המעניינים נהגים, הולכי רגל, תיירים ועוברי דרך אחרים.


סמל ס-54

סמל ס-55

סמל ס-56

סמל ס-57

סמל ס-58

סמל ס-59

סמל ס-60

סמל ס-61

סמל ס-62

סמל ס-63

סמל ס-64

סמל ס-65

סמל ס-66

סמל ס-67

סמל ס-68

סמל ס-69

סמל ס-70

סמל ס-71

סמל ס-72

סמל ס-73

סמל ס-74

סמל ס-75

סמל ס-80

סמל ס-81

סמל ס-82

סמל ס-83

סמל ס-84

סמל ס-85

סמל ס-86

סמל ס-87

סמל ס-88

סמל ס-89

סמל ס-90

סמל ס-91

סמל ס-92

סמל ס-93

סמל ס-100

סמל ס-101

סמל ס-102

סמל ס-103

סמל ס-104

סמל ס-105

סמל ס-106

סמל ס-107

סמל ס-108

סמל ס-109

סמל ס-110

סמל ס-111

סמל ס-112

סמל ס-113

סמל ס-114

סמל ס-115

סמל ס-116

סמל ס-117

סמל ס-118

סמל ס-119

סמל ס-120

סמל ס-130

סמל ס-131

סמל ס-132