סמלים

נספח כולל מקבץ של סמלים נבחרים לשימוש בדרכים, בנושאים המעניינים נהגים, הולכי רגל, תיירים ועוברי דרך אחרים.


סמל ס-112

סמל ס-113

סמל ס-114

סמל ס-115

סמל ס-116

סמל ס-117

סמל ס-118

סמל ס-119

סמל ס-120

סמל ס-130

סמל ס-131

סמל ס-132