תמרורי אזהרה והתראה

כולל את התמרורים בנושא זה שתכליתם להביא בפני הנהג מידע רלוונטי על המצב בהמשך הדרך.
הרעיון הוא שהמידע יוצג בזמן, על מנת שתהיה בידיו היכולת הטכנית - פיזיולוגית לקלוט, להבין ולהגיב נכון ובעוד מועד.
לתיאור התמרור יש להקליק על התמונה


תמרור 101

תמרור 102

תמרור 103

תמרור 104

תמרור 105

תמרור 106

תמרור 107

תמרור 108

תמרור 109

תמרור 110

תמרור 111

תמרור 112

תמרור 113

תמרור 114

תמרור 115

תמרור 116

תמרור 117

תמרור 118

תמרור 119

תמרור 120

תמרור 121

תמרור 122

תמרור 123

תמרור 124

תמרור 125

תמרור 126

תמרור 127

תמרור 128

תמרור 129

תמרור 130

תמרור 131

תמרור 132

תמרור 133

תמרור 134

תמרור 135

תמרור 136

תמרור 137

תמרור 138

תמרור 139

תמרור 140

תמרור 141

תמרור 142

תמרור 143

תמרור 144

תמרור 145

תמרור 146

תמרור 147

תמרור 148

תמרור 149

תמרור 150

תמרור 151

תמרור 152