תמרור 106

תמרור 106

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : עקומות אופקיות.

פירושו
דרך מפותלת .

כוחו יפה
בדרך שלפניך .

משמעות התמרורים
102-108

מזהירים בפני עקומות, דרכים מפותלות ופניות חדות (ימינה ו/או שמאלה), אשר מהווים מטרד/סכנה עד כדי הכרח להקטין את המהירות המעשית. הפסים האלכסוניים בתמרור 108 יוצרים יחד צורת "חץ" המסמן את כוון התפנית של הדרך.

הצדקים להצבה
102-108

אהמבנה הגיאומטרי של העקומה גורם לרכב הנוסע במהירות המעשית "להדחף" החוצה.

בתנאי הנסיעה והראות בעקומה מחייבים הקטנת המהירות המעשית לפניה.

גבשטח בנוי, במהירויות הנמוכות, תמרורים אלה מיותרים בדרך כלל.

דתמרור 108 יש להציב במצבים של חוסר שדה ראיה בהתקרבות לעקומה, כאשר הנהג עלול להיכנס אליה בהפתעה או בהעדר תאורה. הכל כדי לאפשר לו להוריד מהירות ולהערך בזמן.

הבתוך מעגלי תנועה בדרכים בינעירוניות מול הנהג המתקרב.

הנחיות להצבה
101-106

מיקום התמרור:

  • במקרה של 1-2 נתיב/ים בכוון הנסיעה התמרור יוצב בצד ימין. אפשר גם בצד שמאל, אם התנאים במקום מאפשרים מיקום טוב יותר בצד שמאל.
  • אם יש 3 נתיבים או יותר בכוון הנסיעה יש להציבו בשני הצדדים של הכביש. אם התנאים לא מתאימים להתקנה כזו, ניתן להסתפק בהצבה בצד אחד (ימין). הכל על פי האופן המיטבי שבו יכול נהג לראותם – כפי שמתקבל במקום בפועל.

מרחק ההצבה במטרים:

  • בדרך עירונית = 60
  • בדרך לא עירונית חד מסלולית = 90
  • בדרך לא עירונית דו מסלולית = 100
  • בדרך מהירה = 130