תמרור 107

תמרור 107

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : עקומות אופקיות.

פירושו
אזהרה והדרכה בעקומה חדה: המשך הדרך בכוון המסומן בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור .

כוחו יפה
בדרך שלפניך .

משמעות התמרורים
102-108

מזהירים בפני עקומות, דרכים מפותלות ופניות חדות (ימינה ו/או שמאלה), אשר מהווים מטרד/סכנה עד כדי הכרח להקטין את המהירות המעשית. הפסים האלכסוניים בתמרור 108 יוצרים יחד צורת "חץ" המסמן את כוון התפנית של הדרך.

הצדקים להצבה
102-108

אהמבנה הגיאומטרי של העקומה גורם לרכב הנוסע במהירות המעשית "להדחף" החוצה.

בתנאי הנסיעה והראות בעקומה מחייבים הקטנת המהירות המעשית לפניה.

גבשטח בנוי, במהירויות הנמוכות, תמרורים אלה מיותרים בדרך כלל.

דתמרור 108 יש להציב במצבים של חוסר שדה ראיה בהתקרבות לעקומה, כאשר הנהג עלול להיכנס אליה בהפתעה או בהעדר תאורה. הכל כדי לאפשר לו להוריד מהירות ולהערך בזמן.

הבתוך מעגלי תנועה בדרכים בינעירוניות מול הנהג המתקרב.

הנחיות להצבה
107-108

  • יוצב במקום העקומה עצמה, בצד החיצוני שלה, כך שלנהג יהיה ברור מהו כוון התפנית בכביש.
  • התמרור יוצב כך שגובה חלקו התחתון מעל הקרקע יהיה 100 ס"מ.
  • במעגלי תנועה בדרכים ביעירוניות יחד עם תתרור 303 – מול הנהג המתקרב.