תמרור 113

תמרור 113

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : מגבלות רוחב וגובה.

פירושו
מכשול גובה: מעבר בגובה שמתחת ל- 4.80 מטר .

כוחו יפה
במקום הצבתו .

משמעות התמרור
113

אמזהיר בפני כניסה לקטע שבו המרווח החפשי האנכי מוגבל (מסיבה כלשהי).

במזהיר את הנהג מאפשרות של פגיעה בתקרת המעבר. הדברים אמורים במיוחד למקרה של מטען גבוה.

גתשומת הלב כי יכולים/עשויים להיות הבדלים בגובה המעבר בנתיבים השונים.

הצדקים להצבה
113

איצירת מכשול "דמה" סלחני לפני המכשול עצמו, על מנת להפחית משמעותית בחומרת הפגיעה במקרה והנהג יפגע בתקרה – למרות האזהרות.

ביש סיכון מיוחד לפגיעה של רכב גבוה בתקרה, ו/או סיכון לנזק גבוה בחומרת הפגיעה, למשל: אם בתקרה מעל המעבר נמצא צינור המכיל חומר רגיש.

הנחיות להצבה
113

  • הסימון יוצב לכל רוחב המכשול, כולל הקטע המיועד לתנועה בכוון הנגדי, יחד עם פירוט הגובה מעל כל נתיב. דבר זה נועד לתת לנהג המבקש לעבור פירוט האפשרויות, אפילו למקרה של שימוש בנתיבים של הכוון הנגדי במקרה מצוקה.
  • יש להציב הסימון גם על המכשול עצמו וגם על ה"דמה" שלפניו, כך שיזהיר את הנהג במקום שבו הוא עדין יכול להמנע מן המכשול, ע"י בחירת מסלול אחר.