תמרור 114

תמרור 114

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : צמתים לא מרומזרים.

פירושו
צומת הצטלבות .

כוחו יפה
בצומת שלפניך .

משמעות התמרורים
114-117

מזהירים בפני צומת הצטלבות או קמץ בהתאמה, מבלי לפרט כוונים ראשיים ומשניים, ואופן מתן זכות הקדימה בהם. גם הזוית בין הכבישים יכולה שלא להיות ניצבת ממש

הצדקים להצבה
114-121

אבד"כ, יש טעם להציב תמרורים 120 - 114 בדרכים לא-עירוניות. תמרור 121 ניתן להצבה בדרכים עירוניות וגם בדרכים לא עירוניות.

בתמרורי 120 - 119 יוצבו כאשר הצמתים אכן סמוכים, דהיינו כאשר מרחק הנסיעה ביניהם הוא כ- 10 שניות לכל היותר. למשל: במהירות 90 קמ"ש = 25 מ/שנ' מתקבל מרחק של 250 מ'. במרחקים גדולים יותר בין הצמתים הסמוכים, עדיף להציב תמרורי 116 - 115 , בהתאמה.

הנחיות להצבה
114

מיקום התמרור:

  • במקרה של 1-2 נתיב/ים בכוון הנסיעה התמרור יוצב בצד ימין. אפשר גם בצד שמאל, אם התנאים במקום מאפשרים מיקום טוב יותר בצד שמאל.
  • אם יש 3 נתיבים או יותר בכוון הנסיעה יש להציבו בשני הצדדים של הכביש. אם התנאים לא מתאימים להתקנה כזו, ניתן להסתפק בהצבה בצד אחד (ימין). הכל על פי האופן המיטבי שבו יכול נהג לראותם – כפי שמתקבל במקום בפועל.

מרחק ההצבה במטרים:

  • בדרך עירונית = 60
  • בדרך לא עירונית חד מסלולית = 90
  • בדרך לא עירונית דו מסלולית = 100