תמרור 118

תמרור 118

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : צמתים לא מרומזרים.

פירושו
אזהרה והדרכה בצומת קמץ: המשך הדרך בכוונים המסומנים בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור .

כוחו יפה
בצומת שלפניך .

משמעות התמרור
מזהיר ומדריך את הנהג המגיע מן הזרוע הניצבת בצומת קמץ כי עליו לפנות, ולא יוכל להמשיך ישר

הצדקים להצבה
114-121

אבד"כ, יש טעם להציב תמרורים 120 - 114 בדרכים לא-עירוניות. תמרור 121 ניתן להצבה בדרכים עירוניות וגם בדרכים לא עירוניות.

בתמרורי 120 - 119 יוצבו כאשר הצמתים אכן סמוכים, דהיינו כאשר מרחק הנסיעה ביניהם הוא כ- 10 שניות לכל היותר. למשל: במהירות 90 קמ"ש = 25 מ/שנ' מתקבל מרחק של 250 מ'. במרחקים גדולים יותר בין הצמתים הסמוכים, עדיף להציב תמרורי 116 - 115 , בהתאמה.

הנחיות להצבה
תמרור 118 יוצב מול הזרוע הניצבת בצומת קמץ.