תמרור 119

תמרור 119

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : צמתים לא מרומזרים.

פירושו
צמתי קמץ: ימינה ולאחר מכן שמאלה .

כוחו יפה
בצמתים שלפניך .

משמעות התמרור
מזהירים בפני צמתי קמץ סמוכים ובכוונים מנוגדים, בהתאמה

הצדקים להצבה
114-121

אבד"כ, יש טעם להציב תמרורים 120 - 114 בדרכים לא-עירוניות. תמרור 121 ניתן להצבה בדרכים עירוניות וגם בדרכים לא עירוניות.

בתמרורי 120 - 119 יוצבו כאשר הצמתים אכן סמוכים, דהיינו כאשר מרחק הנסיעה ביניהם הוא כ- 10 שניות לכל היותר. למשל: במהירות 90 קמ"ש = 25 מ/שנ' מתקבל מרחק של 250 מ'. במרחקים גדולים יותר בין הצמתים הסמוכים, עדיף להציב תמרורי 116 - 115 , בהתאמה.

הנחיות להצבה
119

מיקום התמרור:

  • במקרה של 1-2 נתיב/ים בכוון הנסיעה התמרור יוצב בצד ימין. אפשר גם בצד שמאל, אם התנאים במקום מאפשרים מיקום טוב יותר בצד שמאל.
  • אם יש 3 נתיבים או יותר בכוון הנסיעה יש להציבו בשני הצדדים של הכביש. אם התנאים לא מתאימים להתקנה כזו, ניתן להסתפק בהצבה בצד אחד (ימין). הכל על פי האופן המיטבי שבו יכול נהג לראותם – כפי שמתקבל במקום בפועל.

מרחק ההצבה במטרים:

  • בדרך עירונית = 60
  • בדרך לא עירונית חד מסלולית = 90
  • בדרך לא עירונית דו מסלולית = 100