תמרור 122

תמרור 122

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : רמזור.

פירושו
רמזור .

כוחו יפה
בדרך שלפניך .

משמעות התמרור
מודיע על הימצאו של רמזור הפועל בהמשך הדרך - בצומת, במעבר חציה או בכל הסדר תנועה אחר הכולל רמזור פועל, קבוע או מיטלטל

הנחיות להצבה
122

מיקום התמרור:

  • במקרה של 1-2 נתיב/ים בכוון הנסיעה התמרור יוצב בצד ימין. אפשר גם בצד שמאל, אם התנאים במקום מאפשרים מיקום טוב יותר בצד שמאל.
  • אם יש 3 נתיבים או יותר בכוון הנסיעה יש להציבו בשני הצדדים של הכביש. אם התנאים לא מתאימים להתקנה כזו, ניתן להסתפק בהצבה בצד אחד (ימין). הכל על פי האופן המיטבי שבו יכול נהג לראותם – כפי שמתקבל במקום בפועל.

מרחק ההצבה במטרים:

  • בדרך עירונית = 60
  • בדרך לא עירונית חד מסלולית = 90
  • בדרך לא עירונית דו מסלולית = 100-200

הצדקים להצבה
122

אבדרכים הבין-עירוניות.

בבדרכים עירוניות, בהן מהירות התפעול היא 70 קמ"ש ומעלה.

גבדרכים בהם פנסי הרמזור אינם נראים ממרחק סביר שיספיק להערכות נאותה לצורך עצירה, במקרה שהאור ברמזור יהיה אדום או צהוב.

דבעת הפעלת כל רמזור חדש, אשר עלול להוות הפתעה ולגרום לאי - הבנות בתקופה הראשונה להפעלתו.

הלפני הרמזור הראשון בציר שבו מופעלת סידרת רמזורים. רמזור "ראשון" יקרא רמזור שהמרחק בינו ובין זה שאחריו הוא 1000 מ' או יותר בדרך עירונית או 2000 מ' בדרך לא עירונית.

ולפני רמזורים סמוכים או "מפוצלים" לסוגיהם, להדגשת הרעיון של הסדר הפיצול.

זלפני רמזורים "מיוחדים" או יוצאי דופן, כגון: רמזור שלא בצומת, רמזור במעבר חציה או רמזור הנותן עדיפות לתחבורה ציבורית.

חלפני כל רמזור מיטלטל בכל כיווני ההתקרבות אליו, עקב היותו זמני, שונה ולא בולט באותה מידה כמו רמזור קבוע.