תמרור 127

תמרור 127
תמרור 127פ

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : גודש בתנועה.

פירושו
גודש בתנועה .

כוחו יפה
בדרך שלפניך .

משמעות התמרור
מזהיר בפני גודש (או "עומס" או "פקק") בהמשך הנסיעה אשר מחייב האטה ותשומת לב מיוחדת הן לגודש והן למצבים מיוחדים העלולים להווצר ממנו .

הצדקים להצבה
תמרור זה נקבע במתכונת רגילה 127, או לשימוש בשילוט פריזמטי וגם במבנה של "פולט אור" 127-פ לשילוב בשילוט עם מסרי תנועה מתחלפים ולהפעלה ממוחשבת, בצירים שיש בהם מערכות בקרה ממוחשבות שמהם ניתן להפעיל את התמרור ע"פ המצב בשטח "בזמן אמת". אין להשתמש בו בהתקנה קבועה - ללא התאמה מתמדת ושוטפת עם המציאות, משום שאז יאבד מהר מאד את האמון כלפיו ויהפוך לחסר ערך

הנחיות להצבה
127, 127פ

מיקום התמרור:

  • במקרה של 1-2 נתיב/ים בכוון הנסיעה התמרור יוצב ככלל, מעל הנתיב/ים. אפשר גם בצד ימין או בצד שמאל, אם התנאים במקום מאפשרים מיקום טוב יותר בצד.
  • אם יש 3 נתיבים או יותר בכוון הנסיעה יוצב ככלל, מעל הנתיבים. אם התנאים במקום לא מתאימים להתקנה כזו, ניתן להסתפק בהצבה בצדדים. הכל על פי האופן המיטבי שבו יכול נהג לראותם - כפי שמתקבל במקום בפועל.

מרחק ההצבה במטרים:

  • בדרך עירונית = 60
  • בדרך לא עירונית חד מסלולית = 90
  • בדרך לא עירונית דו מסלולית = 100
  • מהירה = 130