תמרור 128

תמרור 128
תמרור 128 עם חצים

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : רכבות.

פירושו
רכבת מקומית חוצה. הוצב מתחתיו תמרור 629 עם חצים, תיתכן תנועת רכבות בשני הכוונים .

כוחו יפה
בדרך שלפניך .

משמעות התמרורים 128-129
מזהירים בפני מפגשי מס"ב בין הרכבת המקומית (הרק"ל) עם הרחוב העירוני, או בפני מפגשי מס"ב בין הרכבת הארצית המופעלת ע"י חב' רכבת ישראל בע"מ ורשת הדרכים העירונית והבינעירונית, בהתאמה. כמו כן ניתנת לנהג ידיעה ואזהרה במקרה של תנועת רכבות בשני הכוונים בזמנים סמוכים או אפילו בו זמנית, באמצעות "חצים" במתכונת דו-סטרית המייצגים את כווני הנסיעה על המסילות. תשומת הלב להבדל בכווני החצים מתחת לתמרורי 128-129. הבדלים אלה משקפים את העובדה שהרכבת הארצית. נוסעת במסילה השמאלית, ואילו הרכבת המקומית (הרק"ל) נוסעת במסילה הימנית כמו שאר כלי הרכב ברחוב העירוני .

הצדקים להצבה
128-134

אהתמרורים הנ"ל יש להציב - בהתאמה - לפני כל מפגש של מס"ב במפלס אחד של רכבת ישראל, ע"פ הפירוט ב"הנחיות לתכנון מפגשי מסילת ברזל".

בבמפגשים עם רק"ל באזורים העירוניים הבנויים בצפיפות, עם רשת רחובות וצמתים במרחקים קטנים, יש לבחון הצבת תמרורים 132 – 130 ע"פ האפשרויות הפיזיות בשטח.

.

הנחיות להצבה
128-129

אברחובות העירוניים יוצב תמרור 128 , יחד עם סימון ה"חצים" להמחשת התנועה של הרק"ל בשני הכוונים בו זמנית. אולם הצבתו ע"פ אותם כללים של תמרור 129 יחד עם תמרורי 132 - 130 (ראה להלן) עלולה להיות מורכבת ואפילו בלתי ישימה, עקב המגבלות של מרחק ומקום. במקרה כזה ניתן להציב רק חלק מהם בהתאמה, ע"פ האפשרויות. במקרה הנפוץ הוא יבוא יחד עם הסדרי תנועה וחניה אחרים, למשל: עדיפות לתחבורה ציבורית.

בתמרור 129 יש להצמיד תמיד מעל התמרור הראשון בכוון ההתקרבות, מבין התמרורים 132 – 130 , וכן בנקודת העצירה לפני המסילה/ות. כמו כן, תמרורים אלה יוצבו בשני הצדדים של הכביש. בדרכי עפר ובתנאים מאולצים, ניתן להציב את התמרור בצד אחד, שבו הוא ייראה טוב יותר בתנאי המקום. אופן הצבה זה בא לסייע לנהג בהבחנה בתמרורים ע"פ סוג ומבנה הכביש והנתיבים בהתקרבות אל המפגש. הדבר מגדיל את הסיכוי לקיומו של קשר עין תקין ורציף בין הנהג לתמרורים.

גיש להבטיח את אפשרות ההליכה והחציה של הולכי הרגל בכל המפגשים – על פי צירי הליכתם והצרכים המיוחדים שלהם במקום.