תמרור 130

תמרור 130

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : רכבות.

פירושו
מפגש מסילת ברזל במרחק של כ- 300 מטר, אלא אם כן צוין אחרת בתמרור 630 מתחתיו .

כוחו יפה
בדרך שלפניך .

משמעות התמרורים 130-132
נותנים לנהג הערכה של המרחק לפני המפגש, באמצעות סידרה של תמרורים הכוללים "פסים". כל "פס" מייצג מרחק של 100 מטר .

הצדקים להצבה
128-134

אהתמרורים הנ"ל יש להציב - בהתאמה - לפני כל מפגש של מס"ב במפלס אחד של רכבת ישראל, ע"פ הפירוט ב"הנחיות לתכנון מפגשי מסילת ברזל".

בבמפגשים עם רק"ל באזורים העירוניים הבנויים בצפיפות, עם רשת רחובות וצמתים במרחקים קטנים, יש לבחון הצבת תמרורים 132 – 130 ע"פ האפשרויות הפיזיות בשטח.

.

הנחיות להצבה
130-132

  • תמרורים אלה יוצבו בנתיבי ההתקרבות בשני הצדדים של הכביש.
  • בדרכי עפר ובתנאים מאולצים, ניתן להציב את התמרור בצד אחד, שבו הוא ייראה טוב יותר בתנאי המקום. אופן הצבה זה בא לסייע לנהג בהבחנה בתמרורים ע"פ סוג ומבנה הכביש והנתיבים בהתקרבות אל המפגש ומגדיל את הסיכוי לקיומו של קשר עין תקין ורציף בין הנהג לתמרורים.