תמרור 134

תמרור 134

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : רכבות.

פירושו
מקום מפגש מסילת ברזל - יותר ממסילה אחת .

כוחו יפה
בדרך שלפניך .

משמעות התמרור
אלה "הצלבים" אשר מציינים את המקום שבו יש לעצור את הרכב בסמוך ולפני המסילה או המסילות. גם כאן ניתנת לנהג ידיעה ואזהרה לאפשרות של תנועת רכבות בשני הכוונים, אפילו בו זמנית, באמצעות "החצים" מעל לתמרורים ומתחת לתמרור 129 .

הצדקים להצבה
128-134

אהתמרורים הנ"ל יש להציב - בהתאמה - לפני כל מפגש של מס"ב במפלס אחד של רכבת ישראל, ע"פ הפירוט ב"הנחיות לתכנון מפגשי מסילת ברזל".

בבמפגשים עם רק"ל באזורים העירוניים הבנויים בצפיפות, עם רשת רחובות וצמתים במרחקים קטנים, יש לבחון הצבת תמרורים 132 – 130 ע"פ האפשרויות הפיזיות בשטח.

.

הנחיות להצבה
התמרור המתאים יוצב על העמוד שעליו מותקן פנס האיתות של הרמזור 717–708 או 722 והמחסום 404.