תמרור 135

תמרור 135

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : חצית הולכי רגל.

פירושו
מעבר חצייה להולכי רגל בקרבת מקום .

כוחו יפה
בדרך שלפניך .

משמעות התמרור
מזהיר בפני התקרבות למעבר חציה להולכי רגל (811, 306) .

הצדקים להצבה
135-136

כאשר מעבר חציה ו/או מקום ריכוז של הולכי רגל ו/או קטע דרך שבו קיימת חציית הולכי רגל שלא נראים בבירור לנהג המתקרב, כך שעלולה להווצר הפתעה עבורו - אפילו אם יש טווחי ראיה מספיקים. .

הנחיות להצבה
135-136

יוצבו בצד ימין או משני צדי הכביש.

מרחק ההצבה במטרים:

  • בדרך עירונית = 60
  • בדרך לא עירונית חד מסלולית = 90
  • בדרך לא עירונית דו מסלולית = 100