תמרור 138

תמרור 138

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : מנהרה.

פירושו
מנהרה .

כוחו יפה
בדרך שלפניך .

משמעות התמרור
מזהיר בפני כניסה קרובה לתוך מנהרה, כולל החובה להדליק אורות ( גם בקיץ וגם באור יום) על מנת למנוע מעברים חדים בין אור לחושך, ולהפך (תת 97(ה) .

הצדקים להצבה
138

אלפני כל מנהרה שאורכה כ- 250 מ' ומעלה.

בכאשר יש חשש למצבים של אור וצל בתוך המנהרה.

גכאשר יש חשש לאי הבנות מצד הנהגים בהקשר לנהיגה שלהם או של הנהגים בתנועה ממול, בתוך המנהרה.

הנחיות להצבה
התמרור יוצב בצד ימין - לפני המנהרה – כאזהרה מוקדמת, במרחק של כ- 50 – 150 מ' ע"פ התנאים, המהירות ושדה הראיה.