תמרור 139

תמרור 139

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : תמרור עצור בהמשך הדרך.

פירושו
תמרור "עצור" 302 בהמשך הדרך .

כוחו יפה
בדרך שלפניך .

משמעות התמרור
מזהיר ומודיע על קיומו של תמרור 302 ("עצור") בהמשך הדרך בכוון הנסיעה .

הצדקים להצבה
139

אכאשר תמרור 302 המוצב בצומת נבלע ברקע או אינו נראה ממרחק מתאים, כנדרש על פי מהירות הנסיעה בפועל, לצורך קבלת ההחלטה על העצירה וביצועה בצורה נוחה.

בנעשו שינויים בהסדרי מתן זכות הקדימה בצומת הכוללים גם העברת תמרור 302 מכוון אחד למשנהו, ו/או הצבה של תמרור 302 חדש בכוון הנסיעה.

הנחיות להצבה
התמרור יוצב בצד הדרך שבו מוצב תמרור 302 עצמו, על מנת לסייע לנהג להבין איפה עליו לצפות לתמרור 302.

מרחק ההצבה במטרים:

  • בדרך עירונית = 60
  • בדרך לא עירונית חד מסלולית = 90
  • בדרך לא עירונית דו מסלולית = 100