תמרור 140

תמרור 140

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : מטרדים בדרך.

פירושו
ירידה תלולה .

כוחו יפה
בדרך שלפניך .

משמעות התמרור
מזהירים בפני ירידה תלולה או ארוכה (תת 52(8)), סכנת החלקה או מקום גבוה בצד הדרך שממנו עלולים ליפול או להדרדר אבנים. בכל המצבים הנ"ל מדובר על מטרדים העלולים לגרום סכנה ממשית למשתמשים בדרך .

הצדקים להצבה
140

אהדרך יורדת בשיפוע גדול מ- 8% בקטע שארכו כ- 500 מ' ומעלה.

בניתן להצבה גם במקרים מתונים יותר אם הקטע המשופע אינו נראה לנהג המתקרב ממרחק סביר לצורך תגובה מתאימה.

גבד"כ יוצב תמרור זה בדרכים לא-עירוניות.

.

הנחיות להצבה
140-143

יוצבו בצד ימין או משני צדי הכביש, על פי המיקום בפועל של המטרד.

מרחק ההצבה במטרים:

  • בדרך עירונית = 60
  • בדרך לא עירונית חד מסלולית = 90
  • בדרך לא עירונית דו מסלולית = 100
  • בדרך מהירה = 130