תמרור 141

תמרור 141

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : מטרדים בדרך.

פירושו
סכנת החלקה .

כוחו יפה
בדרך שלפניך .

משמעות התמרור
מזהירים בפני ירידה תלולה או ארוכה (תת 52(8)), סכנת החלקה או מקום גבוה בצד הדרך שממנו עלולים ליפול או להדרדר אבנים. בכל המצבים הנ"ל מדובר על מטרדים העלולים לגרום סכנה ממשית למשתמשים בדרך .

הצדקים להצבה
141

אחומר שמנוני, או מחליק אחר, נשפך על הכביש.

בהצטברות של מים עומדים על הכביש.

גמצב פיזי ירוד של המיסעה.

דהצטברות של תאונות החלקה בקטע.

.

הנחיות להצבה
140-143

יוצבו בצד ימין או משני צדי הכביש, על פי המיקום בפועל של המטרד.

מרחק ההצבה במטרים:

  • בדרך עירונית = 60
  • בדרך לא עירונית חד מסלולית = 90
  • בדרך לא עירונית דו מסלולית = 100
  • בדרך מהירה = 130