תמרור 142

תמרור 142

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : מטרדים בדרך.

פירושו
אבנים מידרדרות משמאל .

כוחו יפה
בדרך שלפניך .

משמעות התמרור
מזהירים בפני ירידה תלולה או ארוכה (תת 52(8)), סכנת החלקה או מקום גבוה בצד הדרך שממנו עלולים ליפול או להדרדר אבנים. בכל המצבים הנ"ל מדובר על מטרדים העלולים לגרום סכנה ממשית למשתמשים בדרך .

הצדקים להצבה
142-143

אבהתקרבות אל מקומות בהם צדי הדרך גבוהים משמעותית ממפלס הדרך עצמה, ומסיבה כלשהי (חפירה, מילוי, בינוי, עבודות וכו') יש סכנה לנפילה או הידרדרות של אבנים )או דברים אחרים( אל הדרך למטה. אין הכוונה כאן למקומות גבוהים באזורים סלעיים, או המכוסים עצים, או בנויים שסכנה לנפילת האבנים לא קיימת בהם.

בדגש מיוחד על מקומות לא מוארים ו/או מקומות ששדה הראייה, בהתקרבות אליהם, הוא מוגבל.

.

הנחיות להצבה
140-143

יוצבו בצד ימין או משני צדי הכביש, על פי המיקום בפועל של המטרד.

מרחק ההצבה במטרים:

  • בדרך עירונית = 60
  • בדרך לא עירונית חד מסלולית = 90
  • בדרך לא עירונית דו מסלולית = 100
  • בדרך מהירה = 130