תמרור 140

תמרור 146
תמרור 146

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : בעלי חיים בדרך וסביבתה.

פירושו
בעלי חיים .

כוחו יפה
בדרך שלפניך .

משמעות התמרור
מזהיר בפני האפשרות שבהמשך הדרך ימצאו בעלי חיים בתחום הדרך ו/או בסביבתה. תתכן גם אפשרות שחיות - הבר משוטטות על הדרך עצמה או חוצות אותה .

הצדקים להצבה
במקום בו משוטטות חיות-בר (או גמלים) באופן חפשי, כולל חציית הכבישים, למשל: באזור החי-בר בנגב.

הנחיות להצבה
התמרור יוצב בצד ימין או בשני הצדדים של הדרך בהתאם לנסיבות.

תמרור זה מיועד להצבה במקומות שבהם חיות הבר (או הגמלים) משוטטות באופן חפשי, ולא במקומות שבהם קיימים עדרי צאן או בקר המונהגים ע"י רועה.

מרחק ההצבה במטרים:

  • בדרך לא עירונית חד מסלולית = 90
  • בדרך לא עירונית דו מסלולית = 100