תמרור 147

תמרור 147

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : רכב עבודה או טרקטור חוצה.

פירושו
רכב עבודה או טרקטור חוצה .

כוחו יפה
בדרך שלפניך .

משמעות התמרור
מזהיר מפני מקום שבו מתבצעת חציית הדרך ע"י רכב עבודה או טרקטור, המתאפיין בכך שהוא גדול ואטי .

הצדקים להצבה
147

אבהתקרבות אל מקום חציה של רכב כנ"ל בדרך לא עירונית.

בדגש מיוחד על מקומות חציה "שלא בצומת" ו/או מקומות לא מוארים ו/או מקומות ששדה הראיה בהתקרבות אליהם הוא מוגבל, ו/או מקומות בתנוחה אופקית/אנכית היוצרת הפתעה (או תחושת הפתעה).

גמקומות שבקטע ההתקרבות אליהם מותרת גם עקיפה.

.

הנחיות להצבה
יוצב בצד ימין או משני צדי הכביש.

מרחק ההצבה במטרים:

  • בדרך לא עירונית חד מסלולית = 90
  • בדרך לא עירונית דו מסלולית = 100