תמרור 148

תמרור 148

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : עמודי הכוונה בדרך.

פירושו
עמודי הכונה ואזהרה בצד הכביש: מחזיר אור מרובע - צד ימין של הכביש. שני מחזירי אור עגולים-צד שמאל של הכביש .

כוחו יפה
בצידי הדרך שלפניך .

משמעות התמרור

אקצה (צד) הדרך! כאשר קיים שול בצידי הדרך, משמעות הסימן היא גם קצה השול.

בבמלבן השחור בראש הסימן מופיעים סימנים מחזירי-אור בשתי צורות שונות:

  • מלבן – המסמן את הקצה הימני של הדרך.
  • שני עיגולים – מסמנים את הקצה השמאלי של הדרך.
.

הצדקים להצבה
עמודי ההכוונה נועדו לסמן לנהג את הקצה הפיזי (הנתיבים וגם השוליים) של הדרך, שמעבר לו נשקפת לו סכנה כגון: מדרגה, שיפוע חד (לאורך או לרוחב), בורות, בליטות, חפצים קשיחים וכו'.

לכן יש להציבם במקומות כנ"ל וכן:

אבעקומות.

בבמידרון או מדרגה בשוליים או אחריהם.

גבסמוך לתעלות, או מכשולים אחרים בצידי הדרך במיוחד אם השוליים צרים.

.

הנחיות להצבה
יש להציב את הסמנים בניצב לכיוון התקרבות הרכב אליהם.