תמרור 148

תמרור 149

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : עמודי הכוונה בדרך.

פירושו
עמודון להכוונה או להפרדה .

כוחו יפה
בצידי המסלול שלפניך .

משמעות התמרור
"עמודונים" במבנה סלחני, אשר מבליטים ומדגישים שטחים מסומנים האסורים בנסיעה או חניה עליהם .

הצדקים להצבה
להפרדה פיזית בין שתי תנועות סמוכות, כאשר אין מקום לאי בנוי, אך סימון בצבע (808 או 815) אינו מקבל רמת ציות מספיקה. למשל: ב"אף" של יציאה מן הכביש במחלף, או להפרדה בין שתי תנועות "לחוצות".

הנחיות להצבה

איש לוודא כי הסימנים יהיו צבועים סביב – סביב בצבעים מחזירי-אור, במיוחד בשעות החשיכה.

ביהיו בנויים מחומרים סלחניים על מנת שלא יגרמו נזק לרכב "טועה".