תמרור 151

תמרור 151
תמרור 151פ

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : תאונה.

פירושו
תאונה .

כוחו יפה
בדרך שלפניך .

משמעות התמרור
מזהיר בפני תאונה שהתרחשה במורד הזרם של התנועה, אשר מחייב האטה ותשומת לב מיוחדת הן לגודש המצטבר מכך והן למצבים מיוחדים ולא צפויים העלולים להווצר ממנה .

הצדקים להצבה
תמרור זה נקבע במתכונת רגילה 151 לשימוש בשילוט נייד (שכן, מסיבות מובנות, אין אפשרות לדעת מראש את המיקום שבו ידרש) וגם במבנה של "פולט אור" 151פ לשילוב בשילוט בעל מסרי תנועה מתחלפים ולהפעלה מבוקרת, בצירים שיש בהם מערכות בקרה ממוחשבות שמהם ניתן להפעיל את התמרור במקרה הצורך "בזמן אמת".

הנחיות להצבה
מקום ההצבה יהיה בהתקרבות למקום התאונה / ארוע, כך שייראה לנהג המתקרב מהמרחק הגדול ביותר ובאופן הטוב ביותר האפשרי בנסיבות הענין.