תמרור 152

תמרור 152
תמרור 152

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : רוח צד.

פירושו
רוח צד .

כוחו יפה
בדרך שלפניך .

משמעות התמרור
מזהיר בפני האפשרות שבהמשך הדרך נושבת רוח צד במהירות שיש בכוחה להפריע את מהלך הנסיעה . אמנם, במדינת ישראל לא מוכרת התופעה של "הוריקן" ודומיו, אולם בשכיחות מסוימת קיימות רוחות בכל מקום. חלקם אף במהירות שיש בה כדי להשפיע על יציבות הרכב בדרך במהלך הנסיעה. כידוע, הרוח הנפוצה – בדרך כלל – היא "מערבית", אולם יש גם רוחות "חמסין" ממזרח. השירות המטאורולוגי עוסק כעת בעיצוב "מפת רוחות" מפורטת, אשר תכלול כוונים ומהירויות, בעזרתה ניתן יהיה להצביע ביתר פירוט על המקומות הנדרשים לתמרור זה .

הצדקים להצבה

אבדרכים בין-עירוניות בכוון כללי צפון – דרום, שבהם המהירות המירבית המותרת היא 70 קמ"ש ומעלה.

בבאותם דרכים, בהתקרבות אל ערוצי נחלים שתוואי הדרך חוצה אותם, הזורמים בכוון כללי מזרח – מערב.

הנחיות להצבה
התמרור יוצב באחד הצדדים של הדרך.

מרחק ההצבה במטרים:

  • בדרך לא עירונית חד מסלולית = 90
  • בדרך לא עירונית דו מסלולית = 100