תמרורי אזהרה והתראה

כולל את התמרורים בנושא זה שתכליתם להביא בפני הנהג מידע רלוונטי על המצב בהמשך הדרך.
הרעיון הוא שהמידע יוצג בזמן, על מנת שתהיה בידיו היכולת הטכנית - פיזיולוגית לקלוט, להבין ולהגיב נכון ובעוד מועד.


תמרור 101

תמרור 102

תמרור 103

תמרור 104

תמרור 105

תמרור 106

תמרור 107

תמרור 108

תמרור 109

תמרור 110

תמרור 111

תמרור 112

תמרור 113

תמרור 114

תמרור 115

תמרור 116