תמרורי אזהרה והתראה

כולל את התמרורים בנושא זה שתכליתם להביא בפני הנהג מידע רלוונטי על המצב בהמשך הדרך.
הרעיון הוא שהמידע יוצג בזמן, על מנת שתהיה בידיו היכולת הטכנית - פיזיולוגית לקלוט, להבין ולהגיב נכון ובעוד מועד.


תמרור 133

תמרור 134

תמרור 135

תמרור 136

תמרור 137

תמרור 138

תמרור 139

תמרור 140

תמרור 141

תמרור 142

תמרור 143

תמרור 144

תמרור 145

תמרור 146

תמרור 147

תמרור 148