הקטלוג הדיגיטלי של לוח התמרורים מורכב מ- 268 תמרורים ו- 108 סמלים, ערוכים בעשרה חלקים (קבוצות) ע"פ חלוקה פונקציונלית. הלוח תואם גם את אמנת וינה משנת 1968 על עדכוניה, שישראל חתומה עליה, ואשר קובעת אחידות של התמרורים בכל הארצות החתומות על האמנה.