התוכן באתר מבוסס על הספר "נוהגים אחרת - נוהגים נכון" שנכתב ופורסם על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
התוכן כפוף לזכוית היוצרים של הרשות כפי שמפורטות בספר.

©זכויות יוצרים של הספר "נוהגים אחרת - נוהגים נכון"
אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מיכני אחר-כל חלק שהוא מהחומר שבספר הדרכה זה, אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. כל האמור בספר הדרכה זה בלשון זכר, משמעו גם בנקבה.

צוות פיתוח של הספר
ניהול ליווי וייעוץ מקצועי: מאיר אלרם - מנהל אגף תיאום גורמי חוץ, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
כתיבה:  "כרמל תחבורה 2005 בע''מ" חיליק פלוטקין.
צילום תמונות ואיורים: חיליק פלוטקין.
קראו והאירו: עו"ד עמי רוטמן יועמ"ש הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ד"ר דן לינק.

קטלוג דיגיטלי של לוח התמרורים הוקם על בסיס מידע שפורסם על ידי משרד התחבורה:

  • הודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התשע"א - 2010
    מעודכן ע"פ ק"ת התש"ף עמ' 1828 , מס' 8664 מיום 22.07.2020
  • תקנות והנחיות להצבת תמרורים 2018

הקטלוג הדיגיטלי מיועד להכרת לוח התמרורים וללימוד נהיגה ואינו מהווה תחליף לאוגדן תקנות והנחיות להצבת תמרורים.

התוכן באתר מבוסס על מאגר הרשמי של השאלות והתשובות למבחן הנהיגה העיוני הממוחשב שמפרסם משרד התחבורה.