ציון דרך
צומת הוא מקום מורכב. מניעת התאונות בצמתים אפשרית על-ידי נהיגה נכונה ואחראית.

 • נהג חייב לתת זכות קדימה
  לכלי רכב המגיעים מצד ימין, ללא קשר לכיוון המשך הנסיעה שלהם.
 • נהג המתקרב לצומת או נמצא בצומת
  ומתכוון לפנות שמאלה או לפנות פניית פרסה ייתן זכות קדימה לרכב הבא ממול, הנמצא בצומת או המתקרב לצומת, בנוסף לרכב הבא מימין, כל זאת ללא קשר לכיוון המשך הנסיעה שלהם.
 • נהג היוצא מדרך עפר
  נכנס או חוצה דרך סלולה, ייתן זכות קדימה לרכב המתקרב בדרך הסלולה.

הסכנות הצפויות ממעבר כלי רכב בצומת שאינו מתומרר

צומת שאינו מתומרר מוגדר צומת עירום.

הצומת הוא מקום מסוכן, ולכן החוק קובע היכן יש להתמקם בכניסה לצומת וביציאה ממנו לצורך חצייה ישרה ופניות בטוחות.

חשוב לדעת
ההיגיון שמאחורי דרישות החוק למיקום בטוח בחצייה ישרה ובפניות נועד לתמוך בשני עקרונות מרכזיים בתעבורה: זרימה מצד אחד ובטיחות מצד שני.

בחירת מקום בטוח לפני ואחרי הצומת תצמצם את נקודות העימות ותאפשר לכלי-רכב רבים ככל האפשר להשתמש בתחום הצומת בבטיחות, בלי לפגוע בזרימת התנועה.

עם זאת, לא בוטלו לחלוטין כל נקודות העימות. בכל נקודת עימות עלולה להיגרם תאונה בין כלי-רכב הנעים בצומת. אי לכך, בצומת עירום יש צורך להביט היטב, לנהוג בדריכות ולהפעיל שיקול דעת על-מנת להיכנס ולצאת בבטחה. רוב הצמתים מתומררים או מרומזרים. מעט מאוד צמתים עדיין עירומים. בצמתים אלה ננהג במשנה זהירות.

ניהול הסיכונים בדרך

 • בטוח ניתן לביצוע
 • בטוח לא ניתן לביצוע
 • יש ספק לגבי יכולת הביצוע - אין ספק - לא ניתן לביצוע!

כניסה ומעבר בצומת שאינו מתומרר בנסיעה ישר

 • מביטים על-מנת לבדוק את אזור הכניסה לצומת ומתאימים את המהירות לתנאים המשתנים, כמו שדה ראייה ומצב התנועה לפני הצומת.
 • מביטים רחוק ככל האפשר לכל זרועות הצומת, ואם מבחינים ברכב המתקרב מצד ימין מאפשרים לו את המעבר בצומת ללא הפרעה.
 • לפני הכניסה אל הצומת מוודאים שכלי הרכב המגיעים מהכיוונים האחרים (לא מימין) מאפשרים לעבור את הצומת ללא הפרעה.
 • בודקים פעם נוספת את התנועה המגיעה מכל כיוון לפי סדר בטיחותי: משמאל, ממול, מימין ושוב משמאל.
 • כניסה לצומת ופינוי זריז, ללא השתהות.

כניסה ומעבר בצומת שאינו מתומרר לצורך פנייה ימינה

 • מבצעים תקשורת היקפית, בודקים את אזור הכניסה לצומת ומתאימים את מהירות הנסיעה לתנאים המשתנים, כמו שדה הראייה ומצב התנועה הנמצאת לפני הצומת, תוך בחירת נתיב מתאים.
 • מסתכלים רחוק ככל האפשר על כל זרועות הצומת. אם מבחינים בכלי-רכב המתקרבים אל הצומת, בודקים את כוונותיהם על-פי קצב התקרבותם וכיווני ההסתכלות של הנהגים, על-מנת לבדוק את כוונותיהם.
 • אם אין תנועה קרובה, או כלי רכב אחרים עצרו כדי לתת זכות קדימה, נכנסים לצומת ומפנים אותו ללא השתהות.

כניסה ומעבר בצומת שאינו מתומרר לצורך פנייה שמאלה

 • מביטים לכל הכיוונים, בודקים את אזור הכניסה לצומת ומתאימים את מהירות הנסיעה לתנאים המשתנים, כמו שדה הראייה ומצב התנועה הנמצאת לפני הצומת, תוך בחירת נתיב מתאים.
 • מסתכלים רחוק ככל האפשר על כל זרועות הצומת. אם מבחינים בכלי רכב המתקרבים ממול אל הצומת עוצרים ומאפשרים להם לעבור ללא הפרעה וסיכון. כל זה נוסף על מתן זכות קדימה גם לרכב הבא מימין.
 • בודקים פעם נוספת את התנועה המי געה מכל כיוון לפי הסדר הבטיחותי: משמאל, ממול, מימין ושוב משמאל.
 • מוודאים על-פי סימנים מעידים שהתנועה המתקרבת משמאל מתכוונת לאפשר לנו מעבר בטוח בצומת.
 • נכנסים לצומת ומפנים אותו ללא השתהות.

כניסה ומעבר בצומת שאינו מתומרר לצורך פניית פרסה

 • מבצעים תקשורת היקפית, בודקים את אזור הכניסה לצומת ומתאימים את מהירות הנסיעה לתנאים המשתנים, כמו שדה הראייה ומצב התנועה הנמצאת לפני הצומת. מתמקמים בנתיב לפנייה שמאלה.
 • מסתכלים רחוק ככל האפשר על כל זרועות הצומת. אם מבחינים ברכב המתקרב ממול אל הצומת עוצרים ומאפשרים לו לעבור בצומת ללא הפרעה. כל זה נוסף על מתן זכות קדימה גם לרכב הבא מימין. כמו כן בודקים את מצב התנועה המגיעה משמאל, על-מנת להתכונן לפניית פרסה בטוחה.
 • בודקים פעם נוספת את התנועה המי געה מכל כיוון לפי הסדר הבטיחותי: משמאל, ממול, מימין ושוב משמאל.
 • מוודאים שהתנועה המתקרבת משמאל מתכוונת לאפשר לנו מעבר בטוח על-מנת להשלים את פניית הפרסה, תוך כדי בדיקת מעבר החציי , ה כדי למנוע הפרעה וסיכון להולכי-רגל (בדרך כלל בצמתים מרומזרים).
 • נכנסים לצומת ומפנים אותו ללא השתהות, תוך כדי הסתכלות נוספת על זרועות הצומת וכניסה לנתיב המתאים לרדיוס הסיבוב.

התנהגות במקרים של אי כיבוד כללי מתן זכות קדימה על-ידי נהגים אחרים

עד כה הייתה התייחסות לכלי רכב שאנו נדרשים לתת להם זכות קדימה. עתה נתייחס לכלי רכב שאמורים לתת לנו זכות קדימה.

 • יש לזכור תמיד, שזכות הקדימה ניתנת על-ידי נהגים בכלי רכב אחרים - זכות קדימה מקבלים!
 • בשום פנים ואופן אין לקחת זכות קדימה. במקרים שזכות הקדימה אינה ניתנת על-ידי נהגי כלי הרכב האחרים, יש לוותר על זכות זו. אל תהיה צודק, היֵה חכם!

כיצד נזהה את כוונותיהם של נהגים אחרים?

על-פי סימנים מעידים, כגון:

 • קצב התקרבותם לצומת.
 • מיקומם בנתיבים לקראת הצומת.
 • כיווני ההסתכלות של הנהג האחר וכיוון הפניית ראשו.
 • הפניות הגלגלים.
 • מחווני הכיוון של הרכב.
 • כל סימן מעיד אחר, שיכול לעזור בזיהוי כוונותיו של הנוהג ברכב האחר.

התנהגות במצבים חריגים בצמתים שאינם מתומררים

 • שדה ראייה מוגבל: צפיפות התנועה והמבנה הגיאומטרי של הצומת יוצרים לעתים מגבלה בשדה הראייה. בהתקרבות לצמתים רבים קורה שאפשר להבחין בנעשה בצומת רק ממרחק קצר ביותר, ולעתים ממש רק כשמתחילים להיכנס אליו. מגבלה זו מחייבת נהיגה במהירות אטית מאוד, תוך כדי בדיקה קפדנית. במקרים כאלה יש להתקרב לצומת עד למקום שבו נפתח שדה הראייה, ורק אז מקבלים החלטה כיצד להמשיך.
 • צומת לא פנוי: עומס תנועה גורם לעתים למצב שבו הצומת פקוק בחלקו או כולו. לצומת לא פנוי לא נכנסים. ממתינים עד שהצומת יתפנה, ורק אז נכנסים, על-פי הכללים שצוינו לעיל.
 • כניסה לצומת לא פנוי: גורמת למפגע בטיחותי חמור, לעיכוב הנהג שנכנס ולכל שאר הנהגים ומהווה עברת תנועה חמורה.

חשוב לדעת
בצמתים שאינם מתומררים בתמרורי מתן זכות קדימה או ברמזורים, חובה לנהוג משנה זהירות . בהעדר תמרורים, התנהגותם של הנהגים האחרים אינה צפויה, שכן צמתים אלה נעדרים באמצעי הכוונה.
הכללים החלים על הנהגים בצומת שאינו מתומרר הן מכוח תקנות התעבורה בלבד. לא כל נהג יודע אותן ולא כל נהג מציית להן.
אפשר לומר בביטחון, כי רבים מהנהגים מזהים ומכירים תמרורים, אבל בקיאים פחות בתקנות התעבורה הכתובות.


שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0175. למי עליך לתת זכות קדימה כשאתה פונה שמאלה בצומת שבו לא הוצב כל תמרור?

 • לרכב המהיר ביותר.
 • רק לרכב הבא ממול.
 • רק לרכב הבא משמאל.
 • לרכב הבא ממול ולרכב הבא מימין.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1779. כאשר אתה עומד לפנות שמאלה בצומת ללא תמרור, עליך לתת זכות קדימה לרכב הבא מולך:

 • רק כאשר הרכב הבא מולך פונה ימינה.
 • רק כאשר הרכב הבא מולך ממשיך ישר.
 • תמיד.
 • רק כאשר הרכב הבא מולך פונה שמאלה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0698. האם עליך לתת זכות קדימה לרוכב האופניים?

 • לא, כי לא נותנים זכות קדימה לאופניים.
 • לא, כי יש זכות קדימה לרכב הממשיך בנסיעה בקו ישר.
 • לא, כי רכב שאינו מנועי נותן זכות קדימה לרכב מנועי.
 • כן, כי רוכב האופניים (1) בא מימין .
3698

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0699. אתה נוהג ברכב 3. למי תיתן זכות קדימה?

 • לרוכב האופנוע בלבד (1).
 • לרוכב האופנוע (1) ולרוכב האופניים (2).
 • לאף אחד: לך (3) יש זכות קדימה בדרך הישרה.
 • לרוכב האופניים בלבד (2).
3699

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1741. בצומת ללא תמרור צריך לתת זכות קדימה:

 • לרכב הבא משמאל.
 • לרכב הבא מימין.
 • לרכב ציבורי.
 • לרכב הפונה ימינה או שמאלה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |